Kina radni princip tvornice i dobavljača snage kočionog pojačala | TieLiu

Pojačivač vakuuma koristi princip usisavanja zraka dok motor radi, što stvara vakuum na prvoj strani pojačala. Kao odgovor na razliku u pritisku normalnog pritiska vazduha na drugoj strani, razlika pritiska koristi se za jačanje potiska kočenja.

Ako postoji čak i mala razlika u pritisku između dvije strane dijafragme, zbog velike površine dijafragme, i dalje se može stvoriti veliki potisak koji gura membranu do kraja s malim pritiskom. Prilikom kočenja, sistem pojačivača vakuuma takođe kontrolira vakuum koji ulazi u pojačivač radi pokretanja dijafragme i koristi potisnu šipku na membrani kako bi pomogao čovjeku da zakorači i gurne papučicu kočnice kroz kombinovani transportni uređaj.

U neradnom stanju, povratna opruga potisne šipke kontrolnog ventila potiskuje potisnu šipku kontrolnog ventila u položaj zaključavanja na desnoj strani, a otvor usisnog ventila je u otvorenom stanju. Opruga kontrolnog ventila čini da čaša kontrolnog ventila i sjedište zračnog ventila usko kontaktiraju, zatvarajući tako otvor za zračni ventil.

Trenutno se vakuumska plinska komora i plinska komora za nanošenje pojačala povezuju s kanalom plinske komore za nanošenje kroz kanal vakuumske plinske komore tijela klipa kroz šupljinu kontrolnog ventila i izolirani su od vanjske atmosfere. Nakon pokretanja motora, vakuum (negativni pritisak motora) na usisnom razvodniku motora porast će na -0,0667mpa (odnosno, vrednost vazdušnog pritiska je 0,0333mpa, a razlika pritiska sa atmosferskim pritiskom iznosi 0,0667mpa ). Nakon toga, pomoćni vakuum i vakuum komore za nanošenje povećali su se na -0,0667mpa i bili su spremni za rad u bilo koje vrijeme.

Pri kočenju se pritiska papučica kočnice, a sila papučice pojačava se ručicom i djeluje na potisnu šipku kontrolnog ventila. Prvo se komprimira povratna opruga potisne šipke kontrolnog ventila, a potisna šipka kontrolnog ventila i stupac zračnog ventila pomiču se naprijed. Kada se potisna šipka kontrolnog ventila pomakne naprijed u položaj u kojem čaša kontrolnog ventila dodiruje sjedište vakuumskog ventila, otvor vakuumskog ventila je zatvoren. Trenutno su pomoćni usisavač i komora za nanošenje odvojeni.

U ovom trenutku kraj stupa zračnog ventila samo kontaktira površinu reakcijskog diska. Kako se potisna šipka kontrolnog ventila nastavlja pomicati prema naprijed, otvor zračnog ventila će se otvoriti. Nakon filtracije zraka, vanjski zrak ulazi u komoru za povišenje pritiska kroz otvor za otvoreni ventil i kanal koji vodi do komore za nanošenje i stvara se servo sila. Budući da materijal reakcijske ploče zahtjeva fizička svojstva jednakog jediničnog pritiska na površinu pod naponom, servo sila se povećava u fiksnom omjeru (omjer servo sile) s postupnim povećanjem ulazne sile potisne šipke upravljačkog ventila. Zbog ograničenja resursa servo sile, kada se postigne maksimalna servo sila, odnosno kada je stepen vakuuma komore za nanošenje nula, servo sila će postati konstanta i više se neće mijenjati. Tada će se ulazna i izlazna snaga pojačala povećati za isti iznos; kada se kočnica otkaže, potisna poluga upravljačkog ventila pomiče se unazad sa smanjenjem ulazne sile. Kada se postigne maksimalna točka potiskivanja, nakon otvaranja priključka vakuumskog ventila, povezuju se usisni vakuum i komora za nanošenje zraka, stupanj vakuuma nanosne komore će se smanjiti, servo sila smanjiti, a tijelo klipa pomaknuti unatrag . Na taj način, kako se ulazna sila postepeno smanjuje, servo sila će se smanjivati ​​u fiksnom omjeru (omjer servo sile) dok se kočnica potpuno ne otpusti.


Vrijeme objavljivanja: ruj-22-2020